W czasie świąteczno-noworocznych wyjazdów wzrasta liczba kradzieży i włamań. Straż Miejska apeluje o ostrożność.

Gmina Brwinów jest inicjatorem wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie propozycji Polskiej Grupy Energetycznej, dotyczącej ustalenia zasad korzystania przez gminy z infrastruktury przesyłowej oraz słupów energetycznych. Podpisanie umowy wg zasad PGE oznaczałoby dla samorządów wydatek rzędu kilkuset tysięcy rocznie.

W związku ze zmianą stawek czynszu za dzierżawę części nieruchomości należących do Gminy Brwinów a stanowiących drogi wewnętrzne informujemy, iż istnieje możliwość zawierania z Gminą aneksów do umów zawartych przed dniem 27.05.2011 r.
Podania w sprawie zmiany opłat w umowach zawartych przed dniem 27.05.2011 r. na dzierżawę części nieruchomości należących do Gminy Brwinów a stanowiących drogi wewnętrzne można składać w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 (Biuro Obsługi Interesanta, pok. 007). W podaniu należy podać numer umowy.
Kilkadziesiąt paczek i pieniądze zebrane w ramach akcji „Gwiazdka 2011 Lwów” w gimnazjach nr 1 oraz nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym w Brwinowie trafiły w ubiegły weekend do Polaków ze Lwowa: osób starszych, kombatantów, społecznych opiekunów cmentarza Orląt Lwowskich.
 

Wszyscy chcemy, aby nasze otoczenie zmieniało się na lepsze. Budowa nowych dróg i chodników, wyposażanie przedszkoli i szkół, poprawa życia mieszkańców itd. – jest to możliwe m.in. dzięki temu, że prawie 40% podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne trafia do budżetu gminy. Pytanie tylko: której gminy? Do gminy Brwinów czy do innej?

We wtorek 13 grudnia na antenie Radia Bogoria gościła p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Anna Sobczak, która opowiadała o brwinowskich obchodach rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz zaprosiła na najbliższe wydarzenia kulturalne w Brwinowie. Radio odwiedziła również Kierownik Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Dzierzba, mówiąca o wyróżnieniach, jakimi został nagrodzony w 2011 roku ŚOPS oraz o realizowanych przez niego projektach.

15 grudnia – tę datę na długo zapamięta 9 małżeństw z gminy Brwinów: pary odebrały z rąk burmistrza Arkadiusza Kosińskiego medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Chociaż Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest w Polsce 21 listopada, Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie zorganizował swoją uroczystość w czwartek 8 grudnia 2011 r. Kameralne spotkanie było okazją do podsumowania wyników i podziękowań za zaangażowanie w dotychczasową pracę.