Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Dzięki ogromnej mobilizacji ludzi dobrej woli udało się zebrać ponad 2 mln zł na operację Filipka z Brwinowa, który cierpi z powodu wrodzonej wady serca. Z myślą o jego dalszym leczeniu zbiórka jest kontynuowana, a 28 września w Brwinowie odbędzie się zbiórka krwi.

W Szkole Podstawowej w Otrębusach zakończyły prace modernizacyjne ciągu komunikacyjnego, polegające na remoncie wiatrołapu wraz z utworzeniem recepcji. Zadanie zostało dofinansowane ze środków własnych budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

We wtorek 24 września w Miejskiej Hali Sportowej w Brwinowie odbył się jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”.

W czwartek 26 września br. od godz. 9 będą demontowane słupy oświetleniowe od Ronda Kowalskiego do ul. Rynek. Na czas demontażu każdego słupa ruch będzie wstrzymywany całkowicie na ok. 5 minut, a następnie będzie puszczany wahadłowo przez ok. 10-15 minut. Prace mogą potrwać 2-3 godziny. Za utrudnienia przepraszamy.

Rozpoczęły się prace związane z budową ul. Wolności w Parzniewie.

19 września 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Otrzymało je sześć nauczycielek z gminnych placówek oświatowych.

Biblioteka Publiczna im. W. Wernera i Gminny Ośrodek Kultury zapraszają do udziału w konkursie poetyckim Brwinowski Parnas.