Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Ogłoszenie

11 marca przypada Dzień Sołtysa. W gminie Brwinów funkcję tę sprawuje 15 osób.

W poniedziałek 9 marca 2020 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz prezes firmy Izolbud Justyn Kwietniak podpisali umowę na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żółwinie.

Brwinowskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami i Ochrony Przyrody WEMA złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Od środy 11 marca 2020 r. ze względu na prace przy przebudowie ul. Solidarności w Parzniewie autobus linii B6 będzie miał zmienioną trasą.

Powiat pruszkowski podpisał umowę z wykonawcą przebudowy ul. Solidarności w Parzniewie, na odcinku od przejazdu kolejowego do tunelu w ciągu ul. Działkowej. Zmieniona organizacja ruchu zacznie obowiązywać 10 marca br.