W czwartek 19 maja 2022 r. podczas zebrania wiejskiego uprawnieni do głosowania mieszkańcy Domaniewa i Domaniewka wybrali nowego sołtysa.

Profesor Marian Pokropek zaprasza w niedzielę 22 maja do swojego Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach. O godz. 16 rozpocznie się spotkanie, a o godz. 17 – wernisaż wystawy pokazującej bogactwo ludowej sztuki ukraińskiej.

W pierwszym wejściu antenowym Anna Żaczek-Siwczuk z Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie opowiadała o zbliżającym się otwarciu Pałacu Kultury w Brwinowie. Wśród tematów poruszonych przez zastępcę burmistrza Jerzego Wysockiego były m.in. zakończone inwestycje, planowane przetargi, obsługa obywateli z Ukrainy oraz rekrutacja dzieci do przedszkoli.

Zakładanie i pielęgnacja ogródków deszczowych, ekoogródków i zielonych ścian było tematem dwudniowego szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Działaj dla klimatu”, które odbyło się 9 i 16 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.

Od 17 maja do 20 czerwca 2022 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. 

W czwartek 12 maja 2022 r. Brwinów odwiedzili wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz dyrektorzy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Tematem spotkania były wykonane oraz projektowane na terenie gminy Brwinów przedsięwzięcia drogowe.