Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Uczniowie z Brwinowa wzięli udział w czwartej edycji warsztatów chemicznych organizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego dla najzdolniejszych uczniów z chemii z małych miejscowości.

Gmina Brwinów znalazła się na 9. miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.

W ogólnopolskim plebiscycie Orły zostały wyłonione najlepsze firmy w kilkudziesięciu kategoriach. Wśród nich znaleźli się też przedsiębiorcy z gminy Brwinów.

W sobotę 25 stycznia 2020 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński oficjalnie przekazał klucze do budynku przedszkola w Żółwinie.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości znajdującej się w Otrębusach przy ul. Wiejskiej 1 a.

Gmina Brwinów kontynuuje przebudowę ulicy Kampinoskiej. Prace mają zakończyć się do końca czerwca 2020 r.

Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie zyskała tysiąc nowych książek. To nagroda w konkursie promującym czytelnictwo organizowanym przez sieć księgarń Empik.