Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”.

Krosna, Falęcin, Czubin, Biskupice – podczas zebrań wiejskich w tych miejscowościach mieszkańcy spotkali się z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim i podejmowali decyzję o przeznaczeniu funduszy sołeckich na 2013 rok

Fundacja Akademia Profil ubiega się o dofinansowanie warsztatów muzyczno-historycznych dla dzieci w ZS nr 1 w Brwinowie, organizowanych w dniu 11 października br. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Na spotkaniach z mieszkańcami Milęcina i Kotowic pojawiały się wspólne tematy: m.in. stan gminnych dróg i funkcjonowanie spółki wodnej. Mieszkańcy po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi swojego sołectwa, interesowali się też sprawami gminy: pytali o nowy system odbioru odpadów oraz inwestycje w innych częściach gminy.

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi zapisy na warsztaty w ramach projektu „Brwinów bez przemocy”, który otrzymał dotację Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dofinansowanie pozwoli na realizację działań profilaktycznych o wartości 33 175,00 zł.

Łukasz Mielczarek, uczeń brwinowskiego gimnazjum nr 1 znalazł się w grupie 32 osób, która 22 września wypłynie w sześciotygodniowy rejs oceaniczny polskim żaglowcem Pogoria. Organizatorem rejsu jest Fundacja „Szkoła pod żaglami Krzysztofa Baranowskiego”.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński kontynuuje cykl spotkań z mieszkańcami. Na spotkaniu w Otrębusach dodatkowym punktem, obok omówienia inwestycji i odpowiedzi na pytania mieszkańców,  było podjęcie uchwał zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Otrębusy” oraz przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2013 r.

W piątek 14 września w ZS nr 1 odbyło się spotkanie burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami Brwinowa. To kolejne z cyklu 17 spotkań z mieszkańcami gminy, podczas których mieszkańcy zwracają uwagę na istotne z ich punktu widzenia sprawy, pilne inwestycje oraz potrzeby sołectw i miasta.