Nowe wiaty przystankowe w Biskupicach są wyposażone w panele fotowoltaiczne, które wytwarzają prąd do ich oświetlenia. Ich zakup i montaż został uznany za jedną z najlepszych inicjatyw zrealizowanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Sołectw.

W dniu Brwinowa na antenie Radia Bogoria, we wtorek 8 października 2019 r., gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński, dyrektor Biblioteki Publicznej im. W. Wernera Danuta Barabasz oraz Marzena Wysocka i Michał Haber z Gminnego Ośrodka Kultury.

Na początku października odbyło się w Urzędzie Gminy Brwinów kolejne spotkanie mobilizujące wykonawcę remontu chodnika w tunelu do przyspieszania prac.

3 października przejazdem w Otrębusach gościł marszałek województwa Adam Struzik, który wziął udział w sadzeniu platanów przy ul. Piaseckiego.

Rozpoczęły się prace związane z budową odwodnienia skrzyżowania  ul. Parkowej z ul. Partyzantów oraz na odcinku ul. Turystycznej (w rejonie ul. Parkowej) w Kaniach.

W październiku przy Urzędzie Gminy Brwinów będą wykonywane badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki.

Dziennik „Rzeczpospolita” prowadzi swój ranking samorządów od 15 lat. W tym roku Brwinów uplasował się na 57. miejscu wśród 864 gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

„Foto Brwinów 1939” to tytuł gry trwającej do 15 października 2019 r., na którą zaprasza Stowarzyszenie Projekt Brwinów. Spacer śladami historii każdy może zaplanować indywidualnie. Obowiązkowe jest zabranie ze sobą aparatu fotograficznego.