Mieszkańcy Domaniewa i Domaniewka zdecydowali, że nazwy ulic w ich miejscowościach będą związane z bajkami i baśniami. Od 27 marca wejdą w życie pierwsze uchwały w tej sprawie.

Ze względu na epidemią wirusa COVID-19 badania mammograficzne w marcu nie odbędą się.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 3 kwietnia

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Ogłoszenie

11 marca przypada Dzień Sołtysa. W gminie Brwinów funkcję tę sprawuje 15 osób.