Podmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej mogą starać się o środki na działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje i umiejętności przydatne na rynku pracy.

Gmina Brwinów dba o sadzenie szpalerów drzew przy nowych ścieżkach rowerowych. W ostatnich dniach przy drodze z Brwinowa do Grudowa zasadzono 60 kasztanowców.

Dni są coraz krótsze, zmrok zapada szybko. O potrzebie zachowania jesienią szczególnej ostrożności na drodze oraz o roli odblasków przypomniało Stowarzyszenie Projekt Brwinów podczas Brwinowskiej Nocnej Masy Krytycznej i pikniku „Mocna nocna jazda”.

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”. Uwagi do projektu można składać od 28 października do 12 listopada 2019 r.

Oficjalne wyniki wyborów w gminie Brwinów.

Czytaj więcej

UKS Kobra złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia pracownikom gminnych placówek oświatowych z tej okazji złożyli Burmistrz Arkadiusz Kosiński i jego zastępca Jerzy Wysocki.

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie ma ciekawą ofertę skierowaną do wszystkich mieszkańców, niezależnie od dochodów i sytuacji rodzinnej. Są w niej m.in. warsztaty dla rodziców, trening umiejętności społecznych dla dzieci oraz spotkania mam.