Nadal obowiązują wprowadzone już wcześniej ograniczenia i zmiany w funkcjonowaniu instytucji na terenie gminy. Rząd wprowadził w całym kraju nowe zasady, dotyczące m.in. przemieszczania się i zgromadzeń (także uroczystości religijnych). Aktualne informacje na temat sytuacji w naszym regionie podaje w codziennych komunikatach Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie.

DSC0112mZostał rozstrzygnięty przetarg na realizację ostatniego etapu modernizacji targowiska miejskiego w Brwinowie.

PszczoyW ubiegłym roku w ogrodzie przy dworku Zagroda odbywały się zajęcia edukacyjne. Teraz można posłuchać rozmów jedenastoletniego Franka ze specjalistą na temat życia pszczół w formie audycji online, nie wychodząc z domu.

W związku z zamknięciem szkół i przedszkoli autobusy na wszystkich liniach do dnia 12 kwietnia 2020 r.będą kursowały jak w dni wolne od szkoły tj. jak w wakacje, ferie.

TG „Sokół” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Dla zabezpieczenia zdrowia mieszkańców gminy Brwinów wprowadzone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji, zamknięte zostały place zabaw i targowisko. Zostały określone szczególne formy pomocy, które będzie realizować Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie.

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje wsparcie dla potrzebujący pomocy mieszkańców gminy Brwinów