Jednorazowe maseczki oraz rękawiczki należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane – to zasada, o której powinni pamiętać wszyscy mieszkańcy. Dodatkowe regulacje prawne odnoszą się do osób przebywających w miejscu kwarantanny lub izolacji.

Dziś wiele osób przeżywa strach przez chorobą lub skutkami ekonomicznymi epidemii. Dla niektórych trudny jest fakt zamknięcia w domu. Dla tych, którzy nie potrafią sobie poradzić z tą nową dla nich sytuacją, Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc psychologiczną.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński gościł w Radio Bogoria jak w każdy drugi wtorek miesiąca. Tym razem wywiad na temat aktualnej sytuacji w gminie Brwinów został przeprowadzony telefonicznie.

Gminny zespół zarządzania kryzysowego podsumował działania prowadzone na terenie gminy Brwinów. Realizowane są działania z zakresu pomocy społecznej oraz zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Urząd Gminy Brwinów realizuje swoje zadania na bieżąco, ale z uwagi na obecną sytuację zostały zmienione zasady bezpośredniej obsługi interesantów.

Urząd Gminy Brwinów pomaga lokalnym przedsiębiorcom, którzy w tym trudnym czasie mają kłopoty ze sprzedażą swoich towarów i usług.


Kto powinien złożyć nowe deklaracje dotyczące opłat w związku ze zmianami wprowadzonymi od 1 kwietnia 2020 r.?

Ukazał się kwietniowy numer "Ratusza"

Ratusz - PDF