Oficjalne wyniki wyborów w gminie Brwinów.

Czytaj więcej

UKS Kobra złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia pracownikom gminnych placówek oświatowych z tej okazji złożyli Burmistrz Arkadiusz Kosiński i jego zastępca Jerzy Wysocki.

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie ma ciekawą ofertę skierowaną do wszystkich mieszkańców, niezależnie od dochodów i sytuacji rodzinnej. Są w niej m.in. warsztaty dla rodziców, trening umiejętności społecznych dla dzieci oraz spotkania mam.

roboty-turystycznaW związku z pracami prowadzonymi w Kaniach przy budowie odwodnienia skrzyżowania ul. Parkowej z ul. Partyzantów konieczne będzie wstrzymanie na kilka godzin dostawy wody z wodociągu w tym rejonie.

Nowe wiaty przystankowe w Biskupicach są wyposażone w panele fotowoltaiczne, które wytwarzają prąd do ich oświetlenia. Ich zakup i montaż został uznany za jedną z najlepszych inicjatyw zrealizowanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Sołectw.

W dniu Brwinowa na antenie Radia Bogoria, we wtorek 8 października 2019 r., gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński, dyrektor Biblioteki Publicznej im. W. Wernera Danuta Barabasz oraz Marzena Wysocka i Michał Haber z Gminnego Ośrodka Kultury.

Na początku października odbyło się w Urzędzie Gminy Brwinów kolejne spotkanie mobilizujące wykonawcę remontu chodnika w tunelu do przyspieszania prac.