Podczas sesji 25 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Brwinowie rozpatrzyła raport o stanie gminy za 2019 r. i zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Burmistrz Arkadiusz Kosiński uzyskał wotum zaufania i absolutorium.

W lipcu i sierpniu przy Urzędzie Gminy Brwinów będą wykonywane badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki.

Gmina Brwinów uzyskała dofinansowanie w wysokości 112 000,00 zł na realizację projektu pn. „Wymiana nieefektywnego ekologicznie kotła grzewczego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie”.

236 mazowieckich szkół otrzyma wsparcie od samorządu Mazowsza m.in. w postaci szkoleń dotyczących nauki zdalnej. Wśród nich jest Szkoła Podstawowa im. W. Puchalskiego w Otrębusach.

W czwartek 2 lipca rozpoczną się prace drogowe na ul. Górnej oraz ul. Gabriela Narutowicza w Brwinowie.

Frekwencja przekroczyła w kilku komisjach obwodowych przekroczyła 80% - średnia dla całej gminy to 76,27%. Szczegółowe wyniki i liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów można znaleźć już na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Czytaj więcej…

Urząd Gminy Brwinów realizuje swoje zadania na bieżąco, ale z uwagi na obecną sytuację zostają utrzymane zmienione zasady bezpośredniej obsługi interesantów.

23 czerwca ukazał się kolejny numer biuletynu Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Wśród tematów są m.in. informacje o siedzibach obwodowych komisji wyborczych (str. 6-7)

Czytaj więcej…