Sikorki, kaczki krzyżówki czy wróble to gatunki ptaków, jakie mieli okazję zobaczyć uczestnicy spaceru ornitologicznego, który odbył się 25 stycznia w brwinowskim parku w ramach akcji Zimowego Ptakoliczenia.

Okręg Mazowiecki ZHR złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Co zrobić, jeżeli dziecko się zadławi? Jak pomóc dorosłemu, który przestał oddychać? Przede wszystkim nie wpadać w panikę, a wcześniej zapisać się na bezpłatne fachowe szkolenia organizowane przez Straż Miejską w Brwinowie.

Od 2 marca br. będzie trwać rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w gminie Brwinów.

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Uczniowie z Brwinowa wzięli udział w czwartej edycji warsztatów chemicznych organizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego dla najzdolniejszych uczniów z chemii z małych miejscowości.

Gmina Brwinów znalazła się na 9. miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.

W ogólnopolskim plebiscycie Orły zostały wyłonione najlepsze firmy w kilkudziesięciu kategoriach. Wśród nich znaleźli się też przedsiębiorcy z gminy Brwinów.