Na początku lutego 2020 r. w Radio Bogoria gościł burmistrz Arkadiusz Kosiński, który opowiadał m.in. o łączniku przy wjeździe na autostradę oraz inwestycjach w Żółwinie. W drugim wejściu antenowym – rozmowa o kulturze z Anną Sobczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na dyscyplinę, która nie została rozstrzygnięta w pierwszej części konkursu (siatkówka). Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do 5 marca 2020 r. do godz. 16.00.


Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie

Kierowcy, piesi i rowerzyści korzystają już z nowego połączenia między ul. Solidarności i Przyszłości. Wzdłuż ul. Wolności w Parzniewie posadzone zostały platany.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę kanalizacji w rejonie ulicy Bratniej. Sieć obejmie m.in. ulicę Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Dereniową oraz Morelową.

W lutym będą wykonywane badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki w Brwinowie.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę świetlicy przy ul. Piłsudskiego w Kaniach. Wykonawcy mogą składać oferty do 6 lutego br.