Powszechny spis rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Kandydaci na rachmistrzów z terenu gminy Brwinów mogą zgłaszać się do 8 lipca 2020 r. do Urzędu Gminy Brwinów.

Gmina Brwinów otrzymała 215 000 zł dotacji na budowę zaplanowanego na ten rok odcinka ul. Słonecznej w miejscowościach Moszna i Krosna. 

Rozpoczęte na początku 2018 r. starania o dofinansowanie budowy przedszkola w Otrębusach przyniosły efekt. Gmina Brwinów otrzymała dotację oraz korzystnie oprocentowaną pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej.

Urząd Gminy Brwinów realizuje swoje zadania na bieżąco, ale z uwagi na obecną sytuację zostają utrzymane zmienione zasady bezpośredniej obsługi interesantów.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców złożone przed dniem 10 maja „utraciły ważność”. Ci, którzy je złożyli, nie będą automatycznie dopisani do nowego spisu wyborców. Aby oddać głos w miejscu pobytu w dniu wyborów Prezydenta RP, należy ponownie złożyć wniosek najpóźniej do 23 czerwca 2020 r. włącznie.

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie od kilku lat przymierzał się do utworzenia gminnego centrum integracji mieszkańców. Gmina Brwinów pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków PROW i umożliwi realizację tych planów w wolnostojącym pawilonie na zmodernizowanym targowisku.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński przyjął nominację do udziału w Hot16challenge2, stąd nietypowy początek audycji. W dalszej części - rozmowa na aktualne tematy dotyczące gminy Brwinów.

Do piątku 12 czerwca 2020 r. pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.