W szkoleniu z zakresu ratownictwa lodowego uczestniczyli w sobotę 18 lutego 2012 r. strażnicy miejscy i przedstawiciele zespołu zarządzania kryzysowego z gminy Brwinów.

W dniach 20, 22 i 24 lutego 2012 r. Rejon Energetyczny Pruszków planuje wyłączenia energii elektrycznej w Kaniach, Kotowicach i Żółwinie. 

W piątek 17 lutego o godz. 14.00 upływa termin składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. W pracach komisji konkursowej będą mogli uczestniczyć reprezentanci stowarzyszeń.

„Tenis 10. Każde dziecko gra w tenisa” to doskonały pomysł na popularyzację tej dyscypliny. KS Tennis Life zaprosił do współpracy wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Brwinów i Podkowa Leśna: ich uczniowie będą uczestniczyć m.in. w bezpłatnych lekcjach minitenisa oraz turniejach i rozgrywkach międzyklasowych i międzyszkolnych.

Okrągła, 70. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową stała się okazją do przypomnienia historii - nie tylko poprzez symboliczne złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku AK w Brwinowie, ale przede wszystkim poprzez zajęcia edukacyjne i wykłady prowadzone przez Muzeum Historii Polski.

Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi w Radio Bogoria byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński, p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Anna Sobczak oraz dyrektor brwinowskiego LO Katarzyna Baczyńska.

Rada Miejska w Brwinowie na sesji w dniu 10 lutego br. podjęła uchwałę o połączeniu Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół nr 2. Mimo wszelkich obaw, jakie zwykle towarzyszą zmianom - po rozważeniu wszystkich "za" i "przeciw" wychodzi na to, że będzie to dobre połączenie!

Urząd Gminy Brwinów zawiadamia, że we wtorek 14 lutego 2012 r. od godz. 7.00 zostanie obniżone ciśnienie wody na całym obszarze gminy Brwinów, który jest zaopatrywany w wodę przez SUW w Brwinowie. Związane jest to z wystąpieniem awarii – przewiduje się, że jej usuwanie potrwa kilka godzin. Zastępcze źródło wody znajduje się przy ul. Armii Krajowej 1 (ujęcie wody oligoceńskiej).