W przyszłym tygodniu w trzech gminnych szkołach: w ZS w Otrębusach, ZS nr 2 i w LO w Brwinowie rozpoczną się zajęcia realizowane w ramach unijnego projektu pn. „Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym”.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” ubiega się o dofinansowanie wyjazdu przedstawicieli sekcji tenisa stołowego na XII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym, które odbędą się 21-22 kwietnia br. w Zgierzu. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Ukazał się najnowszy numer „Ratusza”: warto go zachować ze względu na opublikowane w nim rozkłady gminnej komunikacji autobusowej. Od marca działają nowe linie, a duża częstotliwość kursów pozwala na łatwiejsze dotarcie do większości miejscowości na terenie gminy Brwinów.
Ratusz nr 7 - PDF
Gmina Brwinów uczestniczy od kilku lat w Festiwalu Otwarte Ogrody. Nowością w tym roku jest powierzenie koordynacji tego przedsięwzięcia Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Znany jest już planowany termin Festiwalu: 23 i 24 czerwca. Spotkanie osób i instytucji, które chcą się włączyć do jego organizacji, odbędzie się 11 kwietnia.

XIV Pruszkowska Giełda Oświatowa była okazją do autoprezentacji szkół średnich w naszym regionie. Jeśli chodzi o dobrą reklamę, brwinowskie LO nie ma sobie równych. W konkursie na najlepsze stoisko zajęło I miejsce.

Co słychać w Brwinowie? Na pytania redaktora Jerzego Fijałkowskiego odpowiadali na antenie Radio Bogoria burmistrz Sławomir Walendowski, pełnomocnik ds. realizacji projektu „Czyste życie” Adam Adamczyk oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak.


W gminie Brwinów obowiązuje opłata za posiadanie psa: Rada Miejska w Brwinowie ustaliła jej wysokość na 50 zł. Termin uiszczenia opłaty mija 15 marca.

Od środy 14 marca 2012 r. ulegnie modyfikacji rozkład jazdy gminnych linii autobusowych jeżdżących do Żółwina oraz Domaniewa. Linia do Czubina – Milęcina i Rokitna pozostaje bez zmian.