Profesor Tadeusz Łapiński prezentował swoje grafiki w największych światowych muzeach w Nowym Jorku i Tokio. Na początku maja w Polsce odbędą się dwa wernisaże jego prac: „Marzenia kosmiczne” w Toruniu i ,,Wizje przestrzeni” w Brwinowie.

Wśród środków zewnętrznych, o jakie obecnie stara się gmina Brwinów, jest dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska w Parzniewie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”.

    Po zakończeniu pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Brwinowie na północ od torów PKP, realizowanej w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” odbędą się spotkania burmistrza z mieszkańcami Brwinowa, którzy mogą już dokonywać przyłączeń swoich posesji do nowej infrastruktury.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki życzymy wszystkim miłośnikom książek, a zwłaszcza Pani Dyrektor Grażynie Nowocień i wszystkim Paniom z Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie, wielu ciekawych spotkań z literaturą piękną (i nie tylko) - Czytelnicy
Brwinowscy internauci zdobyli w ubiegłorocznym konkursie „100 placów zabaw na 100 lat Nivea” dwa place zabaw. Pierwszy z nich powstanie w parku miejskim w Brwinowie. Formalne przekazanie terenu wykonawcy nastąpi 25 kwietnia.

W ramach konkursu „Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni” gmina Brwinów pozyskała na prace pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody prawie 400 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gmina Brwinów pozyskała kolejne środki w ramach rządowego programu pn. „Radosna szkoła”. Łączna kwota ponad 215 tys. zł zostanie przeznaczona w 2012 roku na budowę i modernizację placów zabaw przy ZS nr 1 w Brwinowie i ZS w Otrębusach.

Podczas uroczystości sadzenia dębów katyńskich w ZS nr 1 w Brwinowie przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – Maria Marzena Grochowska i Bernard Malinowski wręczyli honorowe odznaki osobom zaangażowanym w przekazywanie młodemu pokoleniu wartości historycznych i
patriotycznych.