ngoFundacja KRAINA OZA złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

krokusfotoJeszcze nie nadeszła zima, a gmina Brwinów myśli już o wiośnie i zachęca do udziału w akcji wspólnego sadzenia krokusów.

W poniedziałek 11 listopada odbędą się uroczyste obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kończą się prace zaplanowane na ten rok prowadzone w ramach projektu „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni”.

Listopad jest miesiącem poświęconym profilaktyce chorób dotykających mężczyzn. Wczesne wykrycie raka jąder oraz raka prostaty daje szansę na skuteczne leczenie. Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz jego zastępcy Sławomir Walendowski i Jerzy Wysocki zachęcają panów do badań profilaktycznych… i zapuszczają wąsy.

W związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 w Kaniach 5 listopada 2019 r. zacznie obowiązywać objazd do ul. Piłsudskiego.

Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków prowadzi cykl spotkań in situ na Mazowszu. Rozmowy na temat ochrony zabytków, sposobów ich renowacji, aspekty prawne oraz możliwości pozyskania dotacji stają się konwersatorium z udziałem specjalistów i mieszkańców. Najbliższe: 5 listopada o godz. 18 w dworku Zagroda w Brwinowie.

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.