Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 3 kwietnia

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Ogłoszenie

11 marca przypada Dzień Sołtysa. W gminie Brwinów funkcję tę sprawuje 15 osób.

W poniedziałek 9 marca 2020 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz prezes firmy Izolbud Justyn Kwietniak podpisali umowę na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żółwinie.

Brwinowskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami i Ochrony Przyrody WEMA złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.