Podczas patriotycznych uroczystości, które odbyły się w Brwinowie w dniu 21 kwietnia, zostały zasadzone dęby dla czterech spośród ponad 21 tysięcy bohaterów zbrodni katyńskiej 1940 r. W szczególny sposób upamiętnieni zostali: Stanisław Leszek Frentzel, Stanisław Dembecki, Józef Kozłowski oraz Eugeniusz Wolański.

Został rozstrzygnięty pierwszy ogólnopolski konkurs na najlepszą stronę instytucji publicznej w serwisie Facebook: gmina Brwinów zdobyła II miejsce w kategorii „nowy fanpage”.

Stary piec pokasłuje - kto znajdzie lekarstwo na jego troski? Dzieci z brwinowskiej Jedynki oraz Zespołu Szkół w Otrębusach żywiołowo reagowały na problemy bohaterów spektaklu „O Piecyku i Kurzyku” i same podsuwały pomysły, jak dbać o przyrodę.


Fundacja Kredyt Banku przyznała granty na projekty wolontariackie, w które angażują się pracownicy banku. Jeden z nich – teatralny – zrealizowany zostanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie.

W najbliższą sobotę 21 kwietnia w Brwinowie odbędzie się uroczystość zasadzenia dębów katyńskich.

„Cały Powiat czyta dzieciom” – w ramach tej akcji propagowania wspólnego czytania książek Biblioteka Publiczna w Brwinowie przeprowadzi gminne eliminacje do Konkursu Głośnego Czytania. Chętni – dzieci i młodzież –  mogą już dziś zgłaszać się do udziału w konkursie.

Już w najbliższą sobotę 21 kwietnia UKS Ulisses Team oraz brwinowski Ośrodek Kultury  zapraszają sympatyków sztuk walki na inauguracyjne zawody ju-jitsu sportowego dzieci do hali w Pszczelinie, ul. Pszczelińska 99.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej w 2012 r. Wpłynęły 3 oferty złożone przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Dwie z nich zostały zaakceptowane, natomiast jedna z powodu braku możliwości oceny odrzucona.

Zobacz wyniki konkursu