Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy „1” ubiega się o dofinansowanie zadania z zakresu nauki, edukacji i wychowania polegającego na organizacji spotkania chóralnego z udziałem szkolnego chóru z Otrębus i chóru z Czeskiej Lipy. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Plac zabaw w parku miejskim zostanie niebawem ogrodzony. Środki na realizację tego zadania przekazała jedna ze spółek deweloperskich inwestujących w gminie Brwinów: firma Eko-bud Sp. z o.o. 

Budowa kanalizacji sanitarnej to największa inwestycja gminy Brwinów: ze środków UE realizowany jest projekt „Czyste życie”, a teraz – dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej dla Domaniewa, Domaniewka i Moszny.

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z przebudową wodociągu w sobotę 17 listopada nastąpi przerwa w dostawie wody w Brwinowie w ul. Otrębuskiej na odcinku Partyzantów-Stalowa w godz. od 9.00 do 14.00. Mieszkańcy mogą skorzystać z zastępczego źródła wody znajdującego się przy ul. Armii Krajowej 1 w Brwinowie (ujęcie wody oligoceńskiej).
PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada wyłączenia energii elektrycznej w Otrębusach i Kaniach w poniedziałek 19 listopada oraz w Brwinowie 21 listopada 2012 r.  

Podczas uroczystości, która odbyła się 14 listopada 2012 r. w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, burmistrz Arkadiusz Kosiński odebrał wyróżnienie dla gminy. Brwinów otrzymał znak jakości „Samorządowy Lider Edukacji” w II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów RP.

Od 20 listopada 2012 r. na prośbę mieszkańców zostaną wprowadzone niewielkie zmiany w kursowaniu linii autobusowej do Żółwina.

Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi w Radio Bogoria byli: burmistrz gminy Arkadiusz Kosiński, Kierownik Działu Wspierania Rodziny ŚOPS Agnieszka Olejniczak oraz Anna Żaczek-Siwczuk z Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.