Jednym z punktów XXIV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się we czwartek 25 czerwca 2020 r., będzie debata podsumowująca ubiegły rok.

Lecznica ALFA zaprasza na szczepienia przeciwko HPV. W tym roku obejmą one dziewczęta urodzone w 2005 roku, które są mieszkankami gminy Brwinów.

Stowarzyszenie „Europa i My” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Roboty drogowe prowadzone na ul. Słonecznej w miejscowościach Moszna oraz Krosna Wieś będą powodować utrudnienia w ruchu od 3 czerwca br. Od 9 czerwca planowane jest całkowite zamknięcie budowanego odcinka dla ruchu (nie dotyczy dojazdu do posesji).

Samorząd Mazowsza przeznaczył 8 mln zł na środki ochronne dla strażaków ochotników. Zestawy otrzyma 548 jednostek z całego województwa, a wśród nich - OSP Brwinów, OSP Biskupice, OSP Moszna i OSP Żółwin.

Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Od 1 lipca br. miasto Pruszków zmienia trasę autobusu linii 4.

W ramach projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów - etap II” powstają kolejne fragmenty ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych w Brwinowie, Mosznie, Otrębusach i Żółwinie.