Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż działki położonej w Kaniach przy ul. Szkolnej. Cena wywoławcza wynosi 950 tys. zł.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym w Brwinowie przy ulicy Wspólnej 6.

W rejonie przystanku w Mosznie pojawiło się dodatkowe oświetlenie częściowo sfinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

Podmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej mogą starać się o środki na działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje i umiejętności przydatne na rynku pracy.

Gmina Brwinów dba o sadzenie szpalerów drzew przy nowych ścieżkach rowerowych. W ostatnich dniach przy drodze z Brwinowa do Grudowa zasadzono 60 kasztanowców.

Dni są coraz krótsze, zmrok zapada szybko. O potrzebie zachowania jesienią szczególnej ostrożności na drodze oraz o roli odblasków przypomniało Stowarzyszenie Projekt Brwinów podczas Brwinowskiej Nocnej Masy Krytycznej i pikniku „Mocna nocna jazda”.

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”. Uwagi do projektu można składać od 28 października do 12 listopada 2019 r.

Oficjalne wyniki wyborów w gminie Brwinów.

Czytaj więcej