Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska BKS Naprzód Brwinów” złożyło oferty na realizację zadań publicznych. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do ofert swoje uwagi.

W piątek 28 lutego br. Urząd Gminy Brwinów będzie czynny w godz. 8-16.

FBDSC0451Od 26 lat Wspólnota Chleb Życia prowadzi w Brwinowie dom dla samotnych matek z dziećmi. Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz siostra Małgorzata Chmielewska podpisali 11 lutego 2020 r. aneks umożliwiający kontynuację działalności tej placówki do 2044 r.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę drogi prowadzącej do parku od strony łuku ul. Biskupickiej. Przy okazji powstaną 54 miejsca parkingowe w odległości 200 m od Rynku.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. W „Atlasach map przebiegów korytarzy kolejowych” pojawiają się nowe linie na terenie gminy Brwinów. Termin zgłaszania uwag upływa 10 marca 2020 r.

ZHP Hufiec Pruszków złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

mapkakonsultacjezmianygranicMieszkańcy sołectw Biskupice, Koszajec, Moszna oraz Parzniew będą mogli wypowiedzieć się na temat zmiany granic podczas spotkań 2 i 9 marca 2020 r. Planowane jest włączenie do Brwinowa tych terenów, które dziś są odcięte od centrum sołectw przez linię kolejową lub autostradę A2.

lacznikKłopoty z dojazdem do autostrady A2 w Pruszkowie odczuwają nie tylko mieszkańcy gminy Brwinów i przedsiębiorcy z terenu Gąsina, ale wszyscy kierowcy stojący w korkach w rejonie węzła. Burmistrz Arkadiusz Kosiński od kilku lat zabiega o budowę łącznika tuż przy granicy Domaniewa, który upłynni ruch w rejonie skrzyżowania ul. Domaniewskiej, Żbikowskiej i 3 Maja w Pruszkowie.