W sobotę 14 lutego 2015 r. Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Szansa” świętowało 10-lecie swojego powstania. Po mszy św. oraz części oficjalnej, członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście bawili się na balu.
 

Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Szansa” powstało 10 lutego 2005 r. jako wyraz chęci niesienia pomocy dla osób dotkniętych chorobą alkoholową. Inicjatorką jego powstania była Grażyna Jaworska – obecna prezes stowarzyszenia. Dziś „Szansa” liczy 40 członków. Do jej głównych zadań należy m.in. utrzymywanie abstynencji osób uzależnionych od alkoholu, propagowanie trzeźwego stylu życia, rozwiązywanie życiowych problemów rodzin, które zmagają się z nałogiem. Stowarzyszenie prowadzi grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz grupy samopomocowe, a także aktywnie włącza się w ruch trzeźwościowy integrując się z innymi stowarzyszeniami w Polsce i na Mazowszu. Organizuje wyjazdy i spotkania okolicznościowe. 

W sobotniej uroczystości wzięli udział reprezentanci zaprzyjaźnionych stowarzyszeń z całej Polski, a także przedstawiciele władz samorządowych, straży miejskiej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodka pomocy społecznej. Gratulacje i życzenia złożył prezes Mazowieckiego Związku Rodzin Abstynenckich Bogdan Urban, został też odczytany list z Polskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dyrektor ŚOPS Joanna Dzierzba odczytała list gratulacyjny od burmistrza Arkadiusza Kosińskiego.

W trakcie oficjalnej części aktor Ryszard Faron zaprezentował monodram w przejmujący sposób opisujący kolejne etapy wchodzenia w nałóg.