Na sesji, która odbyła się 27 listopada 2013 r. brwinowscy radni uchwalili nadanie jednej z ulic imienia Stefana Woydy, wybitnego archeologa, odkrywcy, badacza Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego.


Z wspólnym wnioskiem o nadanie imienia jednej z ulic wystąpiły dwie organizacje pozarządowe: Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Koło w Brwinowie. W uzasadnieniu napisano o poszukiwaniach i odkryciach zespołu Stefana Woydy, które doprowadziły do poznania najodleglejszej historii i niezwykłej roli, jaką odegrały dawne plemiona zamieszkujące teren obecnego Brwinowa i okolic. Nowa ulica znajduje się vis a vis ul. Kampinoskiej, a więc w rejonie, gdzie znajdowało się jedno z najpotężniejszych europejskich centrów produkcji żelaza, gdzie znaleziono ślady osady hutniczej wraz z dymarkami pochodzącymi sprzed ok. 2000 lat.

Stefan Woyda (1938-2006) był też twórcą i długoletnim dyrektorem Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, które od 2006 roku nosi jego imię. Planował utworzenie w Brwinowie jego filii – skansenu wraz z zapleczem dydaktycznym i rekonstrukcyjnym. Dzięki niemu wystawy opowiadające o osadach hutniczych z terenu Mazowsza Zachodniego można było oglądać m.in. w Warszawie, Krakowie, Tarnowie, Berlinie, Monachium i Hamburgu. Nowatorsko zaaranżowana ekspozycja „Czas żelaza. Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z epoki Imperium Rzymskiego” zdobyła nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki w kategorii „Najciekawsze wydarzenie muzealne 1992 roku”.

 

 

 

Na zdjęciu teren wykopalisk w Brwinowie (fot. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego):