We wtorek 11 września w planie spotkań burmistrza Arkadiusza Kosińskiego były wizyty w dwóch sąsiadujących ze sobą miejscowościach leżących w północnej części gminy. Wiele różni te dwie miejscowości, ale w sprawach poruszanych przez mieszkańców pojawiły się wspólne problemy.

Sąsiedztwo autostrady A2 i hal magazynowych na terenie Millennium Logistic Park znacząco zwiększyło ruch samochodów ciężarowych przez obie miejscowości. W związku z tym mieszkańcy zgłaszali postulaty remontu drogi i wybudowania chodnika. Mówili też o problemach związanych z punktualnością autobusów komunikacji gminnej: spóźnienia powodowane są m.in. przez korki w Pruszkowie, tworzące się w rejonie dojazdu do autostrady.
Burmistrz Arkadiusz Kosiński opowiadał o planach gminy, dotyczących wybudowania nowej drogi, która będzie dla Moszny obwodnicą wyprowadzającą ruch ciężarowy poza teren zabudowany. Na dobrej drodze są rozmowy ze Starostwem Pruszkowskim oraz firmami lokującymi na tym terenie inwestycje. Jako doraźne rozwiązanie sołtys Moszny Jan Wojciechowicz zaproponował remont i wyrównanie nawierzchni na głównym skrzyżowaniu, co pozwoliłoby na wyciszenie hałasu przejeżdżających ciężarówek. Informacje o zastoiskach wody na drodze powiatowej, brakujących znakach drogowych itp. zbierał obecny na spotkaniu w Mosznie Józef Damaziak z wydziału inwestycji i drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
Znaczna część spotkania poświęcona była budowie kanalizacji sanitarnej w Mosznie, Domaniewie i Domaniewku. Prace rozpoczną się pod koniec tego roku. Burmistrz Arkadiusz Kosiński opowiedział też o szczegółach dotyczących zakupu przez gminę Brwinów budynku, w którym mieścił się do niedawna ośrodek dla uchodźców. Po zmianie jego przeznaczenia na budynek mieszkalny, powstaną tam mieszkania socjalne. Referat gospodarki komunalnej stara się też o poprawę warunków w użytkowanym już budynku komunalnym w Mosznie. Przed jego dewastacją chronić będzie monitoring.
Na spotkaniu w Mosznie nie poruszano tematu funduszu sołeckiego. Mieszkańcy już wcześniej postanowili, że w całości zostanie on przeznaczony na melioracje – rów biegnący wzdłuż drogi od skrzyżowania.
W Koszajcu długo dyskutowano nad wykorzystaniem przypadającej na to sołectwo kwoty ok. 11 tys. zł. Wśród wielu padających propozycji część była niemożliwa do zrealizowania w ramach funduszu sołeckiego, np. budowa chodnika lub ustawienie barier ochronnych przy skrzyżowaniu. Ostatecznie wszyscy jednomyślnie poparli pomysł zagospodarowania pozyskanego niedawno przez gminę Brwinów terenu w Koszajcu pod boisko trawiaste.
Kanalizacja budowana w Domaniewie, Domaniewku i Mosznie zbliża się do Koszajca, ale burmistrz Arkadiusz Kosiński nie mógł obiecać mieszkańcom Koszajca szybkiego dobudowania sieci do ich miejscowości. Jest wiele problemów, które trudno rozwiązać ze względów prawnych. „Święte prawo własności”, o którym wspominał Burmistrz, uniemożliwia np. przeprowadzenie odwodnienia terenu. W innym przypadku, nawet jeśli prowadzone jest postępowanie administracyjne przeciwko osobie zasypującej stawy i podnoszącej poziom gruntu, konieczne jest uzyskanie prawomocności decyzji.
Mieszkańcy Koszajca chcieliby mieć własne miejsce spotkań i znaleźć się wśród sołectw, które korzystają z pozyskiwanych przez gminę Brwinów środków zewnętrznych. Świetlica wiejska była jedną ze wskazywanych  możliwości. Obecnie sołtys Halina Adamczyk mogła zorganizować spotkanie mieszkańców w sali urządzonej w piwnicach bloku.
Mieszkańcy mają pomysły na wspólne działania. W tym roku w Koszajcu odbył się seans kina letniego, a piłkarska kadra Koszajca włożyła wiele serca w rozgrywki podczas turnieju sołectw w Żółwinie. Członek rady sołeckiej Anna Łukawska zaprosiła wszystkich mieszkańców Koszajca na wspólne „sprzątanie świata” w najbliższą sobotę. Dla najmłodszych uczestników tej akcji organizatorzy przewidzieli nagrody.