W programie Festiwalu Otwarte Ogrody w Brwinowie znalazły się dwie niezwykłe wystawy fotograficzne: wernisaż anaglifów wykonanych na warsztatach fotograficznych Marka Zdrzyłowskiego oraz wystawa kolorowych fotografii wykonanych 100 lat temu przez Stanisława Wilhelma Lilpopa.

Stanisław Wilhelm Lillpop, ojciec Anny Iwaszkiewiczowej, pochodził z zamożnej warszawskiej rodziny przemysłowców, która w XIX w. nabyła znaczną część dzisiejszego Brwinowa. Pasjonował się fotografią i był prawdopodobnie pierwszym polskim fotografem wykonującym kolorowe zdjęcia w technice autochromu. Wykonywał też barwne fotografie stereoskopowe, dające wrażenie trójwymiarowości. W tej dziedzinie był pionierem. Obszerną wystawę jego prac zaprezentował w ubiegłym roku Dom Spotkań z Historią – w Zagrodzie można było pokazać jedynie jej niewielki fragment. Ten niedostatek wypełniły opowieści Małgorzaty Zawadzkiej oraz Tomasza Wierzejskiego, którzy mówili o okolicznościach powstawania wielu zdjęć (m.in. podczas afrykańskiego safari czy podczas podróży po Europie). Zaprezentowane wydruki fotografii na folii soczewkowej dawały wrażenie trójwymiarowości, a przedstawione na nich osoby przechadzające się nad strumieniem czy ruiny starogreckiego teatru na Sycylii zdawały się wychodzić z ram obrazu.

O sposobach osiągania efektu trójwymiarowości, które mogą wykorzystywać dzisiejsi fotografowie, mówił Marek Zdrzyłowski. Na ścianach brwinowskiej Zagrody zostały zaprezentowane prace wykonane przez jego podopiecznych -  Iwonę Harmasz-Jędrej, Renatę Furtak, Pawła Bagieńskiego i Jarosława Czyża – grupę uczestników prowadzonych w OKeju warsztatów fotograficznych dla zaawansowanych. Prezentowane przez nich fotografie 3D wykonane zostały w technice anaglifu. Dla gości wystawy zostały przygotowane specjalne czewono-niebieskie okulary. Po ich założeniu widzowie mogli podziwiać głębię obrazów.

Okazuje się, że zamiłowanie do fotografowania, chęć doskonalenia się w tej sztuce, eksperymentowanie z różnymi technikami i umiejętność fotograficznego postrzegania rzeczywistości, łączy fotografów i fotografików, amatorów i profesjonalistów niezależnie od czasów w których tworzą: i na początku dwudziestego, i w dwudziestym pierwszym wieku.