1 lipca, w pierwszym dniu funkcjonowania nowego systemu, 2112 gmin w całej Polsce miało podpisane umowy dotyczące odbioru odpadów komunalnych (stanowi to prawie 86% gmin, w których odbyły się przetargi). Wśród tej liczby jest też gmina Brwinów.

Chociaż do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) wpłynęło odwołanie od jednego z oferentów, KIO po rozpatrzeniu wniosku gminy Brwinów uchyliła zakaz zawarcia umów z firmami wyłonionymi w przetargu przed ogłoszeniem przez Izbę wyroku w sprawie odwołania. Odwołanie od wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu wniosła  firma Byś z Warszawy, która w przetargu na odbiór odpadów w obu sektorach wyznaczonych na terenie gminy Brwinów zaoferowała najwyższe ceny.

Zgodnie z postanowieniem KIO z dnia 28 czerwca 2013 r. umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów zostały podpisane z wykonawcami wyłonionymi w przetargu. Są to firmy SIR-COM Stanisław Zajączkowski (w sektorze I obejmującym teren gminy na południe od torów PKP) oraz SITA Polska Sp. z o.o. (w sektorze II obejmującym teren gminy Brwinów na północ od torów PKP).