Gmina Brwinów przystąpiła do tegorocznej edycji kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, której celem było przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Wśród zadań prowadzonych od lipca br. znalazła się m.in. kontrola punktów sprzedaży. – Większość sprzedawców sprawdzonych przez „tajemniczych klientów” zachowała się wzorowo, legitymując młodo wyglądające osoby – relacjonuje Agnieszka Olejniczak, przewodnicząca brwinowskiej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Badanie zjawiska sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim zostało przeprowadzone w 20 sklepach na terenie gminy. Wykonano je metodą tzw. „tajemniczego klienta”: dwuosobowy zespół odwiedzał punkty sprzedaży alkoholu, próbując dokonać kontrolowanego zakupu alkoholu przez osobę wyglądającą na małoletnią – choć faktycznie „tajemniczy klient” ma już ukończone 18 lat. Celem audytu nie był faktyczny zakup alkoholu, lecz sprawdzenie, czy sprzedawca sprzedałby alkohol mimo podejrzenia, że kupujący jest osobą nieletnią, oraz mimo zainscenizowanej reakcji świadka sprzedaży. Jak relacjonuje przewodnicząca komisji Agnieszka Olejniczak, w 17 punktach sprzedawcy zachowali się właściwie, żądając okazania dowodu tożsamości potwierdzającego wiek kupującego. To właściwa postawa, która chroni dzieci i młodzież przed dostępem do niebezpiecznej używki. W trzech punktach sprzedawcy bezrefleksyjnie sięgnęli po alkohol, nie prosząc o okazanie dowodu tożsamości.
Realizująca kampanię gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych serdecznie dziękuje Łukaszowi Stegienko, studentowi Akademii Pedagogiki Specjalnej, oraz Józefowi Streżyńskiemu, członkowi komisji, za zaangażowanie i poświęcenie wolnego czasu na realizację akcji „Tajemniczy klient”.
Więcej informacji o samej kampanii dostępne są na stronie internetowej www.pozorymyla.pl.