W ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów” zostaną wybudowane dodatkowe kilometry sieci kanalizacyjnej. Oferty w przetargu ogłoszonym na realizację inwestycji można składać do 6 sierpnia 2013 r.

Po rozstrzygnięciu przetargu i wybudowaniu nowego odcinka sieci podłączą się do niej również mieszkańcy ul. Warszawskiej w Otrębusach oraz osiedla Twój Parzniew przy ul. Działkowej.
Podpisany w marcu 2013 r. przez gminę Brwinów aneks do umowy o dofinansowanie „Czystego życia” przewiduje zwiększenie zakresu rzeczowego projektu o 1,3 km sieci kanalizacyjnej oraz ok. 1 km sieci wodociągowej. Nowa infrastruktura będzie zlokalizowana w ul. Warszawskiej w Otrębusach oraz w Parzniewie pomiędzy ul. Przyszłości a osiedlem Twój Parzniew przy ul. Działkowej.

Zamówieniem publicznym zostały objęte wszystkie zadania składające się na rozszerzony zakres rzeczowy projektu. Przetarg został podzielony na trzy części:
 
Część I – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej w Otrębusach
Część II – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Przyszłości w Parzniewie do osiedla Twój Parzniew
Część III – Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn do zasilania przepompowni ścieków P72e w Otrębusach w ul. Torfowej.
 
Gmina Brwinów umożliwia składanie ofert częściowych. Termin wykonania zadań został określony na trzy miesiące od podpisania umowy.

Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.