Kierowcy jadący przez Domaniew muszą się liczyć z utrudnieniami: na odcinku drogi DW 701 są prowadzone prace związane z remontem drogi oraz budową kanalizacji.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi prace związane z remontem drogi. Po ostatnich podtopieniach na drodze wojewódzkiej 701 w Domaniewie konieczne stało się przeprowadzenie remontu nawierzchni.

Od 23 lipca br. firma Instalbud przystąpi do kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Domaniewie i Domaniewku. Prace zaplanowane na 10 dni będą prowadzone na poboczu drogi DW 701. Są one częścią rozpoczętego w ubiegłym roku projektu budowy kanalizacji w Domaniewie, Domaniewku i Mosznie. Jego realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.