Trzy rozmowy: z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim o punkcie szczepień i gminnych inwestycjach, z Michałem Haberem o działaniach Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie oraz z Moniką Miziołek, która zajmuje się promocją projektu rewitalizacji parku – o wykonanych pracach, ogrodzie botanicznym i planowanym pikniku.

 
W urzędzie porozumiesz się w języku migowym
 
Informacja w sprawie obsługi w Urzędzie Gminy Brwinów osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się
Z dniem 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). Informujemy, iż osoba uprawniona może skorzystać z następujących form komunikacji w sprawach urzędowych:
 
 
a)      pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,

Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) jest bezpłatny dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426, 568,i 875).

  
WAŻNE!

Osoba uprawniona chcąc skorzystać z usługi tłumacza obowiązana jest zgłosić uprzednio chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia zapewniona zostanie obsługa osoby uprawnionej, w uzgodnionym terminie, na zasadach określonych w ustawie.

 
 
b)     poczty elektronicznej - adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c)      komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem komunikatora internetowego SKYPE lub Tlen,

SKYPE: urzadgminybrwinow,

KOMUNIKATOR TLEN: ugbrwinow,

 
d)      przesyłania faksów (22) 729 63 90,


Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r. poz 1824)

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 29 marca 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Brwinowska komunikacja miejska – przejazdy dla Seniorów


Emeryci po ukończeniu 60 roku życia (na podstawie dowodu osobistego i dokumentu stwierdzającego uprawnienia emerytalne) mają prawo do przejazdów z ulgą 50%. Osoby, które ukończyły 70 lat (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek) mają prawo do bezpłatnych przejazdów. Posiadacze Brwinowskiej Karty Mieszkańca za bilet normalny jednorazowy zapłacą złotówkę.

Image Magnifier Glass

Mouse over the image:

Feel free to change the strength of the magnifier glass when initiating the magnify function.