Trwają prace na ul. Mieszka I w Owczarni łączącej się z ul. Owczarską w Milanówku. Po podpisaniu porozumienia między gminami Brwinów i Milanówek wykonawca rozpoczął roboty.

Przebudową objęty został odcinek od ul. Milanowieckiej w Owczarni (od przejazdu WKD) do ul. Konopnickiej w Milanówku. 96-metrowy odcinek drogi zyska nową nawierzchnię z kostki betonowej, tak samo jak chodniki i podjazdy do posesji. Deszcz i wody roztopowe odprowadzane będą do trzech studni chłonnych.
Droga przebiega w taki sposób, że znajduje się jednocześnie na terenie obydwu gmin co wymagało podpisania porozumienia. Na terenie Owczarni nazywa się ul. Mieszka I, a na terenie Milanówka – ul. Owczarska. Gmina Brwinów na początku sierpnia ogłosiła przetarg, podczas którego udało się wyłonić wykonawcę prac. Jest to Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe Pacholczyk z Milanówka, które w przetargu zgłosiło ofertę opiewającą na kwotę prawie 482 tysięcy złotych. Obie gminy dzielą się kosztami proporcjonalnie do położenia drogi na ich terenie. Gmina Brwinów wykłada na przebudowę ponad 380 tysięcy złotych. Obecnie trwają zaawansowane prace na całym przebudowywanym odcinku. Wykonawca na realizację zadania ma czas do 30 listopada.
Współpraca między sąsiadującymi gminami pozwala na rozwój wspólnej infrastruktury, która podnosi komfort życia mieszkańców.