Ze względu na trwające upały Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zwraca się z prośbą o korzystanie z wody przede wszystkim dla celów bytowych. Przy dużych rozbiorach wody w godzinach porannego i wieczornego szczytu zużycia może dochodzić do zmniejszenia ciśnienia w sieci.