Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie otrzyma w ramach projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA) bezpłatny czujnik smogu i tablicę LED do wyświetlania wyników pomiarów.

Projekt „1200 czujników smogu” był skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do konkursu w ramach ogólnopolskiej akcji zgłosiło się prawie 1700 placówek. Szkoła Podstawowa w Żółwinie znalazła się w gronie zwycięzców – wygrała bezpłatne urządzenie do mierzenia jakości powietrza i pakiet interaktywnych materiałów na temat smogu. Uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach z wykorzystaniem cyfrowych materiałów, które będą udostępnione za pośrednictwem platformy e-learningowej eduESA. Lekcje będą dotyczyły ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Nagroda – zestaw pomiarowy do kontrolowania poziomu zanieczyszczeń ma być zainstalowany w nowym roku szkolnym. Zamontowany sprzęt będzie na bieżąco zbierał dane i przesyłał do centralnego serwera. Po automatycznym obliczeniu danych wyniki pomiaru będą widoczne dzięki zainstalowanej na zewnątrz szkoły tablicy informacyjnej LED. Wyświetlać się na niej będzie aktualna wartość stężenia pyłu PM2,5, co ma umożliwić uczniom, nauczycielom, a także mieszkańcom Żółwina bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne planowanie aktywności. W dniach alertu smogowego nie należy na zewnątrz uprawiać sportu, spacerować, bawić się. Najlepiej ograniczyć przebywanie poza budynkami. Wyniki pomiarów będą także ogólnodostępne na stronie: esa.nask.pl.

 

Obecnie publikowane są dane z pomiarów prowadzonych w szkołach, które uczestniczyły w poprzedniej edycji ESA.   Zamieszczone jest również zestawienie 10 szkół, w których okolicy odnotowano najwyższe średnie wartości zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM2,5 (esa.nask.pl/ranking). Cząsteczki PM2,5 to pyły, drobiny, zawieszone w powietrzu, których średnica nie jest większa niż 2,5 mikrometra. Tego rodzaju zanieczyszczenia są uznawane za najgroźniejsze dla zdrowia, ponieważ pył jest bardzo drobny i może przedostać się bezpośrednio do krwiobiegu, dlatego tak ważne są pomiary, które informują o tym, czym oddychamy.    

 

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość.