Radio Niepokalanów gościło 4 czerwca 2022 r. w Brwinowie. Redaktor Michał Śmigielski zebrał wypowiedzi burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, zastępcy burmistrza Sławomira Walendowskiego oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Anny Sobczak.