W czwartek 19 maja 2022 r. podczas zebrania wiejskiego uprawnieni do głosowania mieszkańcy Domaniewa i Domaniewka wybrali nowego sołtysa.

Wybory zarządzone przez burmistrza Arkadiusza Kosińskiego odbyły się w trybie uzupełniającym – poprzednia sołtys Wioletta Badurek złożyła rezygnację. O funkcję sołtysa ubiegało się dwóch kandydatów. Wybory przeprowadziła komisja skrutacyjna w trzyosobowym składzie wybranym spośród obecnych na zebraniu. Oddano 112 ważnych głosów. W tajnym i bezpośrednim głosowaniu, zwykłą większością głosów zwyciężył Robert Golędzinowski – jako pierwszy, zwycięstwa pogratulował burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Liczba głosów oddana na poszczególnych kandydatów:

  • Robert Golędzinowski – 61 głosów tj. 54,46 % liczby ważnie oddanych głosów.
  • Beata Grobelna - 51 głosów tj. 45,54 % liczby ważnie oddanych głosów.

 

Robert Golędzinowski ma 45 lat, mieszka w Domaniewie. Jest policjantem od 24 lat – przez 13 lat pracował w Komisariacie Policji w Brwinowie. Obecnie pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie na stanowisku Kierownika Rewiru Dzielnicowych.

 

Nowemu sołtysowi życzymy wiele radości i zadowolenia z pracy, sukcesów oraz wytrwałości w realizacji planów i zamierzeń, aby sprawowanie funkcji sołtysa owocnie służyło wszystkim przez długie lata.

zdjcie-1
zdjcie-2