Od 17 maja do 20 czerwca 2022 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. 

Rada Miejska w Brwinowie podjęła 26 listopada 2020 r. uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Brwinów oraz przyjęła Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brwinów do roku 2027 (Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII.569.2022 z 28.04.2022 r.). Teraz czas na powołanie Komitetu Rewitalizacji, który może wydawać opinie i doradzać w sprawach związanych z procesem rewitalizacji.
W skład komitetu będą wchodzić interesariusze z obszaru rewitalizacji, w tym m.in. mieszkańcy gminy Brwinów. W celu zapewnienia jak najszerzej reprezentacji zainteresowanych, zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje potrwają od 17 maja do 20 czerwca 2022 r. W tym czasie będzie można wyrazić swoją opinię lub zgłosić uwagi. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego;
2) otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r. o godzinie 17.00 w sali OSP przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie;
3) zbierania uwag ustnych do protokołu, w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. nr 004 (parter) w godzinach 8.30–17.30 w poniedziałek i w godzinach 8.30–14.00 od wtorku do piątku.

Projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny dostępne będą do 20 czerwca 2022 r.:

- w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Internetowej Urzędu Gminy Brwinów www.brwinow.pl,
- w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. nr 007 (parter) w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. (decyduje data wpływu):
- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów,
- w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. nr 007 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Rewitalizacja to szerszy proces oznaczający walkę z degradacją m.in. społeczną czy przestrzenną, prowadzony w celu polepszenia jakości życia mieszkańców. Ustawa o rewitalizacji wprowadza obowiązek powołania Komitetu Rewitalizacji, który będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla burmistrza w sprawach związanych z rewitalizacją.