2 maja był obchodzony Dzień Flagi. „Najpiękniejsza flaga biało-czerwona” taką flagę biało-czerwoną lubię, szanuję i chcę mieć – pod takim tytułem został zorganizowany konkurs plastyczny w brwinowskim Przedszkolu nr 3 przy ul. Słonecznej.

Aby uczcić Święto Flagi, w przedszkolu został ogłoszony konkurs plastyczny adresowany do dzieci i ich rodziców. Mali artyści ze Słonecznego Przedszkola mieli okazję do przypomnienia symbolicznej wymowy barw polskiej flagi i tego, jak należy szanować symbole narodowe.

Technika wykonania prac była dowolna. Ilość przedstawionych prac przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów – wpłynęło 50 prac z czterech grup przedszkolnych – mówi Ewa Przybylik, dyrektor przedszkola.

Komisja, w skład której weszli pracownicy przedszkola, z uwagą obejrzała i oceniła wszystkie zaprezentowane prace. – Ocenie podlegały następujące elementy: zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość i twórcze podejście do tematu, widoczne zaangażowanie dziecka, poziom i staranność wykonania – dodała Ewa Przybylik.

Decyzja o wyborze najlepszej pracy była bardzo trudna. – Wszystkie złożone prace były bardzo ciekawe i  pięknie wykonane, w związku z tym komisja nie przyznała wyróżnień i wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi – poinformowała dyrektor. Rozdanie pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się 5 maja w przedszkolu.