Ulicą Karolińską można było dojechać z Otrębus do Kań – jadąc na końcowym odcinku wyjeżdżonym „na dziko” przejazdem przez teren leśny. Teraz powstanie tam nowy ciąg komunikacyjny z jezdnią, chodnikiem i ścieżką rowerową. Prace rozpoczną się 4 maja br. 

Gmina Brwinów rozstrzygnęła pod koniec marca przetarg na realizację dwóch zadań: 1. „Przebudowa i budowa ulicy Karolińskiej w Otrębusach”, oraz 2. „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Karolińskiej w Otrębusach w gminie Brwinów”. Aby zrealizować tę inwestycję, konieczne było wcześniejsze pozyskanie gruntów, od zwężenia ul. Karolińskiej do ul. Franciszkańskiej. Ulica Karolińska zostanie zatem nie tylko przebudowana na istniejącym fragmencie, ale też zbudowana na odcinku biegnącym w stronę Kań. Projekt przewiduje wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodnika i zjazdów. Skrzyżowania z ulicami Słowiańską, Ziemowita i Franciszkańską zostały zaprojektowane jako skrzyżowania wyniesione, co będzie sprzyjać uspokojeniu ruchu i poprawie bezpieczeństwa użytkowników drogi. Kierowcy zyskają też zatokę parkingową na odcinku od ul. Natalińskiej do ul. Ziemowita, gdzie możliwe będzie projektowanie równoległe do osi jezdni.

 Na odcinku od ul. Franciszkańskiej w stronę przystanku WKD Otrębusy zostanie zbudowana ścieżka rowerowa. Przetarg wygrała firma ROBOKOP z Milanówka, która złożyła ofertę w wysokości 2.915.100,00 zł. Ścieżka w Otrębusach powstanie w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap III”. Jest on realizowany na mocy porozumienia partnerskiego, którego liderem jest gmina Michałowice.

 Budowa ścieżki rowerowej jest współfinansowana z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 W okresie przebudowy ul. Karolińskiej pojawią się utrudnienia w dojeździe do posesji. Oznakowanie czasowej organizacji ruchu zostało ustawione od strony ulic dochodzących do tej drogi. Prace rozpoczną się 4 maja. Całość zadania powinna zakończyć się na początku października br.