Kto może legalnie pracować w Polsce? Gdzie i jaką pomoc mogą uzyskać obywatele Ukrainy? – odpowiedź na te i wiele innych pytań można było uzyskać podczas spotkania z pracownikami pruszkowskiego Powiatowego Urzędu Pracy. Uczestniczyli w nim cudzoziemcy z Ukrainy.

Wielu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski, uciekając przed wojną, potrzebuje wsparcia w odnalezieniu się w nowej, trudnej rzeczywistości. Ważny jest dostęp do informacji dla uchodźców, w tym informacji na temat możliwości zatrudnienia lub rejestracji w urzędzie pracy. Aby pomóc obywatelom Ukrainy, gmina Brwinów zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy. 27 kwietnia 2022 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zainteresowane osoby uzyskały podstawowe informacje i porady zawodowe.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatel Ukrainy, który legalnie przebywa w Polsce, może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy. Można to zrobić osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 w godz. pracy urzędu lub za pomocą zgłoszenia internetowego – formularz zamieszczony na stronie: pruszkow.praca.gov.pl/urzad/dane-kontaktowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie pomaga Ukraińcom zamieszkałym wyłącznie na terenie powiatu pruszkowskiego. Pracownicy urzędu pracy udzielają wszelkich informacji związanych z zatrudnieniem, pomagają wypełnić dokumenty, pomagają w rejestracji, informują nt. możliwości wsparcia bezrobotnych i pracodawców. Przedstawiciele urzędu pracy poinformowali o korzyściach wynikających z otrzymania statusu bezrobotnego. Osoby bezrobotne mogą m.in. bezpłatnie odbyć staż czy szkolenie zawodowe, a dla osób, które dotychczas nie pracowały bądź chcą zmienić zawód, możliwe jest przyuczenie do określonej pracy. Zainteresowany może sam wybrać i zaproponować temat szkolenia, pod kątem wymagań przyszłej pracy.
Jako bezrobotne mogą rejestrować się również osoby, które wjechały do Polski przed 24 lutego 2022 r. i przebywają legalnie na terytorium naszego kraju. Zatrudnieniu podlegają także osoby, które jeszcze nie posiadają nr PESEL. Możliwe jest przyjęcie do pracy współmałżonków, którzy nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego.

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie są na bieżąco zamieszczane na stronie: pruszkow.praca.gov.pl/oferty-pracy. Ogłoszenia są publikowane w jęz. polskim – aby ułatwić korzystanie z ofert osobom nieznającym jęz. polskiego, udostępniono (na górze strony) możliwość wyboru języka ukraińskiego. Aktualnie większość ofert pracy jest skierowana do mężczyzn.

Osoby chętne do otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej mogą podejmować i prowadzić działalność na takich samych zasadach jak obywatele polscy, w dowolnej formie – bezwzględnym warunkiem jest legalny pobyt oraz posiadanie nr. PESEL.

Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić Ukraińców, korzystają już z uproszczonych form zgłaszania pracowników do urzędu pracy (termin w ciągu 14 dni) – nie trzeba robić tego osobiście – można drogą elektroniczną. W przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia (wypłacane przez okres 6 miesięcy).

Podstawowe obowiązki pracodawców wobec obywateli Ukrainy:
- konieczność zawierania umów w formie pisemnej,
- minimalna wysokość wynagrodzenia – stawki wynagrodzeń są takie same jak dla obywateli polskich
i wynoszą w przypadku umów o pracę min. 3 010 zł/brutto miesięcznie lub w przypadku umów
zleceń min. 19,70 zł/h,
- wymaganie dokumentów niezbędne do zawarcia umowy,
- zgłoszenie do ZUS w związku z rozpoczęciem pracy (termin 7 dni),
- tłumaczenie umów na język ukraiński, aby były zrozumiałe dla zatrudnionych.
W przypadku nieuczciwych pracodawców osoba poszkodowana może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy - możliwe przesłanie drogą elektroniczną (warszawa.pip.gov.pl).

Przypomniano obowiązujące zasady legalnego pobytu na terenie Polski osób objętych definicją specustawy, niezależnie od posiadanych dokumentów, a także o przedłużonych terminach pobytu (w zależności od posiadanych dokumentów).

Przedstawiciele urzędu pracy podkreślili jak istotne jest posiadanie nr. PESEL oraz profilu zaufanego/podpisu kwalifikowanego, niezbędnych do korzystania z pomocy społecznej czy założenia firmy w Polsce. Poruszyli zagadnienia związane z zasiłkami wypłacanymi przez ŚOPS oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec spotkania był czas na zadawanie pytań. Pytania głównie dotyczyły możliwości nauki języka polskiego, korzystania z pomocy medycznej, udokumentowania kwalifikacji zawodowych, możliwości certyfikowania kwalifikacji (pielęgniarki, nauczyciele).

W Brwinowie jest grupa chętnych wolontariuszy, która chce pomagać uchodźcom z Ukrainy w nauce polskiego metodą kompetencji językowych. Więcej informacji można przeczytać na stronie Urzędu Gminy Brwinów: https://bit.ly/praca_info_Brwinów,