Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego o/Bielice i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje dla rolników szkolenie na temat płatności w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Odbędzie się ono w poniedziałek 11 kwietnia o godz. 9 w budynku OSP w Biskupicach.

Temat szkolenia to „Płatności w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w 2022 roku planowane interwencje od 2023 roku”. Wykładowcą będzie Przemysław Borowy z MODR o/Bielice. Informacji na temat szkolenia udziela Marta Harasymovych tel. 723 430 854.