5 kwietnia ruszyła druga edycja kampanii informacyjnej „Twoja bezpieczna WuKaDka” organizowana przez Warszawską Spółkę Dojazdową sp. z o.o. Gmina Brwinów jest partnerem tego przedsięwzięcia i włącza się w jego promocję.


W tegorocznej edycji celem jest zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na to, jak ważne jest szybkie reagowanie na zdarzenia niebezpieczne na terenie kolejowym oraz podczas podróży. Organizatorzy wspólnie z partnerami kampanii będą przypominać, jak zachować się w sytuacji zagrożenia i jakie sytuacje zgłaszać na numer alarmowy 112, a jakie bezpośrednio do WKD.
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. jako przewoźnik i zarządca infrastruktury zapewnia bezpieczne warunki podróży zarówno dla uczestników ruchu drogowego jak i pasażerów WKD. Nie tylko przez utrzymywanie infrastruktury w odpowiednim stanie technicznym, ale również poprzez działania informacyjne i prewencyjne. W 2021 roku, podczas trwania pierwszej edycji kampanii pn. Twoja bezpieczna Wukadka, Spółka wspólnie z Urzędem Transportu Kolejowego rozpoczęła procedurę włączenia przejazdów kolejowych znajdujących się na linii WKD do systemu numeru alarmowego 112. Wszystkie czynności zakończyły się pomyślnymi testami przeprowadzonymi wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na przejazdach kolejowych, od wewnętrznej strony krzyży św. Andrzeja i na mechanizmach rogatek, zamieszczone zostały żółte naklejki z indywidualnym numerem przejazdu oraz numerem alarmowym 112, który należy wybrać w przypadku zagrożenia życia), i numerem awaryjnym do służb WKD pod który należy zgłaszać usterki nie zagrażające bezpośrednio życiu.
- Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie kolejowym, a w szczególności na przejazdach kolejowo-drogowych zlokalizowanych na naszej linii jest dla WuKaDki bardzo ważne. Cieszę się, że udało się nam włączyć przejazdy WKD do systemu numeru alarmowego 112. Dzięki temu uczestnicy lub świadkowie niebezpiecznego zdarzenia będą mogli szybko zareagować i powiadomić właściwe służby, co pozwoli zapobiec nieszczęściu – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny WKD.
W ramach drugiej edycji kampanii pn. „Twoja bezpieczna Wukadka” organizatorzy wspólnie z partnerami będą przypominać, jak zachować się w sytuacji zagrożenia oraz jakie zdarzenia zgłaszać na numer alarmowy 112, a jakie bezpośrednio na numer WKD. Numery te są podane na żółtej naklejce znajdującej się na elementach infrastruktury i na oznakowaniach przejazdów. Komendy Powiatowe Policji z Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa 5 kwietnia prowadziły kontrole w najbliższej okolicy przejazdów kolejowych WuKaDki. Podczas tych czynności kierowcy otrzymywali od policjantów specjalnie opracowaną przez Spółkę ulotkę dotyczącą żółtej naklejki. Ponadto wspólnie z Radiem Bogoria oraz radiem Bezpieczna Podróż podczas audycji z udziałem pracowników WKD i policji organizatorzy będą zachęcać do właściwych zachowań na terenie kolejowym oraz do reagowania i zgłaszania sytuacji niebezpiecznych na numery podane na żółtej naklejce. Na firmowym kanale YouTube, ku przestrodze, WuKaDka cyklicznie będzie zamieszczała filmiki z niebezpiecznych zdarzeń, jakie miały miejsce na linii kolejowej WKD.
Na terenie gminy Brwinów funkcjonują przystanki WKD w Otrębusach i w Kaniach. Natomiast mieszkańcy Owczarni korzystają z przystanków WKD Polesie i WKD Kazimierówka.