Gmina Brwinów zachęca do zmiany sposobu ogrzewania i zastępowania węgla bardziej ekologicznymi paliwami. Na zakup pieca gazowego, elektrycznego lub opalanego pelletem można uzyskać nawet 5.000 zł dotacji.


W ostatnich trzech latach z gminnej dotacji skorzystało 148 gospodarstw domowych. Także w tym roku mieszkańcy mogą składać wnioski, aby uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł na wymianę wymianę kotła/pieca węglowego na kocioł/piec gazowy lub elektryczny. W przypadku braku sieci gazowej możliwe jest uzyskanie dotacji również na kocioł/piec opalany pelletem.
W tym roku Rada Miejska w Brwinowie zmieniła zasady – gminna dotacja może pokryć teraz nawet 90% kosztów zakupu źródła ogrzewania udokumentowanych fakturą. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy.

Droga do uzyskania dotacji:

1. Złożenie przez właściciela nieruchomości wniosku wraz z załącznikami. Regulamin i wzór wniosku dostępne w Urzędzie Gminy oraz w internecie jako „7. Dotacja na piec” na stronie: bip.brwinow.pl/karty-uslug-ochrona-srodowiska
2. Po potwierdzeniu kompletności dokumentów – podpisanie umowy.
3. Realizacja zadania przez Wnioskodawcę, czyli zakup i montaż pieca (uwaga: realizacja dopiero po podpisaniu umowy).
4. Złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.
5. Wizja lokalna na terenie nieruchomości – kontrola zgodności inwestycji ze złożonymi dokumentami.
6. Wypłata dofinansowania.

Regulamin uchwalony przez Radę Miejską w Brwinowie określa szczegółowo zasady przyznawania dotacji oraz wzory wniosku i załączników. Materiały do pobrania: „7. Dotacja na piec”

Wypełnione wnioski należy składać na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów do 31 lipca 2022 r. Będą one rozpatrywane według daty wpływu i kompletności. W przypadku wyczerpania środków finansowych zostaną odłożone do rozpatrzenia w kolejnym roku.
Informacji na temat programu udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 738 25 94.

Wymiana pieców przyczynia się znacząco do zmniejszania emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery i wpisuje się w realizację gminnego „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 2018 – 2023”.