DSC0455W Krośnie-Wsi rozpoczęły się prace związane z realizacją jednej z największych inwestycji drogowych zaplanowanych przez gminę Brwinów. Dofinansowanie udzielone Gminie Brwinów z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozwoli na zakończenie prac już w tym roku.

Zły stan nawierzchni drogi gminnej 310104W przebiegającej przez miejscowości Moszna-Parcela, Moszna-Wieś oraz Krosna-Wieś od dawna był utrapieniem dla kierowców. Powodował on również duże utrudnienia w przypadku maszyn rolniczych dojeżdżających ul. Słoneczną do położonych w tym rejonie. Liczący ponad 3 km odcinek drogi można było pokonywać jedynie w wolnym tempie, uważnie obserwując nierówności nawierzchni.

Gmina Brwinów zleciła już kilka lat temu opracowanie dokumentacji projektowej, uwzględniającej realizację inwestycji z podziałem na trzy etapy, a następnie – w 2020 r. – wykonała pierwszy etap prac na odcinku o długości ponad 1,1 km, od ul. Rozwoju w miejscowości Moszna do ul Nadrzecznej. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 3 mln zł. Kolejne etapy musiały zaczekać na realizację.

Dzięki otrzymaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych można było ogłosić przetarg na modernizację kolejnego odcinka drogi, biegnącego do skrzyżowania z ul. Józefowską Do pracy przystąpiła już spółka Fal-Bruk, która wygrała przetarg oferując cenę 4 532 550,00 zł. Umowa na realizację zadania pn. „Modernizacja ulicy Słonecznej w miejscowości Krosna-Wieś” została podpisana na początku marca. Termin realizacji wynosi pięć miesięcy, ale już teraz w Krośnie widać szybki postęp prac. Robotnicy korzystają ze sprzyjającej pogody i widać już prace związane z przygotowaniem podłoża i wykonaniem podbudowy, a w terenie zabudowanym, gdzie docelowo pojawi się chodnik, zostały ustawione krawężniki. Prowadzone roboty utrudnią kierowcom poruszanie się w tym rejonie, ale wykonawca uzgadnia na bieżąco z użytkownikami okolicznych posesji kwestie dojazdu do budynków i pól.

DSC0455
DSC0463
DSC0451