Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla oraz przypomina o obowiązkowych przeglądach przewodów kominowych i wentylacyjnych. Strażacy ostrzegają przed tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą” – czad jest niewidoczny, nie ma smaku ani zapachu.

Każdego roku dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy pożarów i kilku tysięcy zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla. Głównym źródłem zatruć czadem jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z nieszczelności, braku czyszczenia lub niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, gdy stare okna i drzwi zostaną zastąpione nowymi. Czad, czyli tlenek węgla, jest gazem trującym. Jest bezwonny, bezbarwny, nie ma smaku, a ponieważ blokuje dostęp tlenu do organizmu, może w krótkim czasie doprowadzić do śmierci. Strażacy zachęcają do montowania czujek. Te urządzenia zwracają uwagę na pojawienie się w powietrzu niebezpiecznego stężenia tlenku węgla. Warto jednak wiedzieć, że czujki nie zastąpią obowiązkowych przeglądów.
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 109 poz.719), zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych usuwa się cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem) i dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym. Co najmniej raz w roku należy oczyścić przewody wentylacyjne. Z kolei Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do kontroli co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Aby uniknąć zaczadzenia należy:
• systematycznie czyścić, sprawdzać szczelność i wykonać przegląd techniczny przewodów kominowych,
• użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia grzewcze, zgodnie z instrukcją producenta,
• nie zasłaniać i nie przykrywać urządzeń grzewczych,
• nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji,
• nie bagatelizować objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca. Mogą to być pierwsze sygnały zatrucia czadem. W takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, a w razie potrzeby zasięgnąć także porady lekarskiej.