Dostępne są już nowe harmonogramy odbioru odpadów na terenie gminy Brwinów na styczeń i luty 2022 r.

Harmonogramy odbioru odpadów są dostarczane do skrzynek w formie drukowanej, ale można je też pobrać w postaci elektronicznej ze strony:
https://brwinow.pl/harmonogramy