Rada Nadzorcza Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu BPWiK Sp. z o.o. w Brwinowie

Szczegóły oferty znajdują się na stronie: bip.brwinow.pl/ogloszenie

Termin składania dokumentów: do 15 grudnia 2021 r. do godz. 16.00

Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów w Biurze Obsługi Interesanta lub listownie na adres Urzędu (decyduje data i godzina wpływu).