Z końcem listopada dobiegła końca, trwająca od maja, kampania informacyjna „Twoja bezpieczna WuKaDka”, którą zorganizowała Warszawska Kolej Dojazdowa. Gmina Brwinów była partnerem tej akcji i włączyła się w jej promocję.

Trwająca ponad pół roku kampania społeczna „Twoja bezpieczna WuKaDka” miała przede wszystkim na celu uwrażliwić uczestników ruchu drogowego i pieszych na kwestie związane z

Warszawska Kolej Dojazdowa kładzie duży nacisk na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i w ich najbliższym otoczeniu. Inwestuje w nowoczesne urządzenia i zabezpieczenia, ale podejmuje również działania edukacyjne. Przykładem tych ostatnich była właśnie kampania „Twoja bezpieczna WuKaDka”, podczas której spółka wraz z partnerami projektu zrealizowała szereg działań zaadresowanych do zmotoryzowanych i pieszych poruszających się w okolicy przejazdów kolejowych. Rozdawano ulotki informacyjne i przeprowadzano spotkania w terenie. Comiesięczne komunikaty, artykuły, publikacje w social mediach, na stronach internetowych partnerów i WKD oraz audycje radiowe z udziałem pracowników WKD, policji i partnerów projektu były dodatkowym źródłem docierania do społeczności lokalnej. Warszawska Kolej Dojazdowa prowadzi ponadto działania, aby jeszcze w tym roku wszystkie przejazdy kolejowe znajdujące się na linii WKD zostały podłączone bezpośrednio do systemu numeru alarmowego 112.

Dzięki kampanii „Twoja bezpieczna WuKaDka” udało się zwrócić uwagę kierowców, rowerzystów i pieszych na bezpieczeństwo na przejazdach oraz w obrębie terenów kolejowych. Żywię ogromną nadzieję, że wszyscy podróżujący będą uważniejsi a dzięki temu bezpieczniejsi. Wspólne dbanie o bezpieczeństwo i szacunek do życia własnego oraz wszystkich uczestników ruchu znajdujących się w okolicy przejazdów kolejowych pozwoli na obniżenie statystyk wypadkowych – podkreślił prezes WKD Michał Panfil.

Jak zapowiada Warszawska Kolej Dojazdowa kampania informacyjno-edukacyjna „Twoja bezpieczna WuKaDka” będzie kontynuowana w 2022 roku również przez czynny udział WKD w II edycji ogólnopolskiej kampanii pt. „Kolejowe ABC” promującej bezpieczeństwo na obszarze kolejowym.