Cztery świetlice wiejskie z terenu gminy Brwinów zostały doposażone w interaktywne nowoczesne urządzenia, które znacząco uatrakcyjniają oraz ułatwiają prowadzenie zajęć i warsztatów w tych placówkach.  

Świetlice w Domaniewie, Owczarni, Otrębusach i w Kaniach to małe lokalne ośrodki kultury, które cieszą się dużą popularnością wśród starszych i młodszych mieszkańców sołectw. Doposażenie placówek w nowoczesne urządzenia znacząco przyczynia się do wzbogacenia i poszerzenia ich oferty edukacyjno-kulturalnej o nowe formy prezentacji.

W ramach zadania pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Gminy Brwinów poprzez wyposażenie świetlic wiejskich w interaktywne pomoce dydaktyczne” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, każda ze świetlic otrzymała tablicę multimedialną z niezbędnym osprzętem i przenośny komputer. Sprzęt może być wykorzystywany do prowadzenia zajęć reedukacyjnych, hobbystycznych, z informatyki czy do nauki języków obcych.

Świetlice wiejskie w gminie Brwinów to wyjątkowe miejsca tętniące życiem, w których mieszkańcy mogą się spotykać, bawić się wspólnie, rozmawiać, edukować i spędzać wolny czas twórczo i aktywnie. To miejsca integracji, umożliwiające udział w ciekawych, rozwijających wydarzeniach i warsztatach i małe wiejskie centra lokalnej aktywności, gdzie można realizować różnorodne inicjatywy społeczno-kulturalne. Placówkami zarządza Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, który jest również odpowiedzialny za utrzymanie, eksploatację oraz konserwację zakupionych przez gminę urządzeń multimedialnych.

Całkowity koszt projektu wyniósł 56 800,00 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 36 141,00 zł. Operacja została zrealizowana z pośrednictwem LGD „Zielone Sąsiedztwo” ze środków poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.