Od 30 lat służy mieszkańcom i dba o porządek publiczny na terenie gminy – Straż Miejska w Brwinowie obchodziła w październiku rocznicę swojego powołania.

Na przełomie lat 80. i 90. samorządy otrzymały prawo do tworzenia straży miejskich, co pozwoliło ówczesnemu burmistrzowi Brwinowa Janowi Witkowskiego na wydanie zarządzenie powołującego taką formację w Brwinowie. Dokument nosił datę 25 października 1991 r. Organizacją Straży Miejskiej w Brwinowie zajął się jej pierwszy komendant Zbigniew Kret. Początkowo w straży miejskiej zatrudniono 18 osób. Strażnicy dysponowali wówczas jednym pojazdem marki Nysa, a do utrzymania łączności wykorzystywano sprzęt analogowy.
Dzisiaj w Straży Miejskiej w Brwinowie jest 17 etatów. Dyżury pełnione są od poniedziałku do soboty w godzinach 6–22. Funkcję komendanta pełni od ubiegłego roku Izabela Koźbiał. Strażnicy mają do dyspozycji m.in. dwa samochody, sieć komputerową i system monitoringu wizyjnego. Część zadań realizowana jest przez patrole rowerowe. Do działań edukacyjnych strażnicy wykorzystują mobilne miasteczko ruchu drogowego, które służy do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia z zakresu ruchu pieszych oraz nauki jazdy na rowerze uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Na wyposażeniu jednostki znajduje się także sprzęt do przeprowadzania szkoleń z podstawowej pierwszej pomocy. Przeszkolony strażnik prowadzi takie szkolenia w ustalonych terminach, aby jak najwięcej mieszkańców, pracowników urzędu, szkół i przedszkoli poznało zasady udzielania pierwszej pomocy. Taka wiedza może okazać się bezcenna. Strażnicy pomagają kierowcom – patrol pomoże w uruchomieniu samochodu z rozładowanym akumulatorem, a osoby, które nie są pewne stanu trzeźwości, mogą – zanim zasiądą za kierownicą – skorzystać w dyżurce przy ul. Grodziskiej 12 z badania alkotestem.

– Misją Straży Miejskiej w Brwinowie jest ochrona porządku publicznego na terenie Brwinowa, pełnienie służebnej roli wobec całej społeczności lokalnej. Cały czas pracujemy nad tym, aby nasza jednostka nie była postrzegana jako straż nastawiona na egzekwowanie prawa tylko i wyłącznie za pomocą środków oddziaływania restrykcyjnego, ale jako formacja przyjazna społeczeństwu, otwarta na jego bieżące problemy – podkreślają strażnicy.

Obchody jubileuszu były okazją do podziękowań za służbę oraz gratulacji. Przedstawiciele szkół i przedszkoli oraz innych instytucji współpracujących ze Strażą Miejską – Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Kultury w Brwinowie i Biblioteki Publicznej w Brwinowie – podkreślali, jak ważna jest działalność straży. Zastępcy burmistrza Sławomir Walendowski oraz Jerzy Wysocki wręczyli strażnikom nagrody przyznane przez burmistrza gminy Brwinów, a komendant Izabela Koźbiał otrzymała dodatkowo złoty medal przyznany przez Polski Związek Straży Miejskich i Gminnych. – Cieszę się, że zostałam częścią historii, ale pracujemy dalej, nie zatrzymujemy się. Przed nami nowe wyzwania i zadania – podsumowała komendant Koźbiał swoje wystąpienie podczas jubileuszowej uroczystości, która odbyła się 22 października w sali OSP w Brwinowie.